• Lębork
  • Łeba
  • Wicko
  • Linia
  • Siemirowice
  • Mosty
  • Nowa Wieś Lęborska
  • Potęgowo

Instalacja elektryczna

Instalacje elektryczne muszą być w takim stanie technicznym, aby użytkownicy zdołali używać ją bez przeszkód z wszystkich urządzeń elektrycznych znajdującym się w gospodarstwie domowym, czy też w miejscu pracy w sposób bezpieczny i niezawodny.

Przewody

Wszystkie nowe instalacje elektryczne i podczas naprawy starych instalacji obowiązkowo muszą być układane trzy przewody:

przewódliniowy (fazowy) – L w izolacji czarnej lub brązowej.
Neutralny – N (niebieski), na stałe połaczony z przewodem neutralnym w wewnetrznej linii zasilajacej (pionie).
Ochronny – PE (zielono żółty), połaczony z tzw. szyną wyrównawczą w mieszkaniu. Do tego właśnie przewodu powinny być dołączone obudowy i styki ochronne w gniazdach wtyczkowych.

Gniazda

gniazdoObowiązujące prawo wymaga, aby wszystkie nowo montowane gniazda wtykowe miały styk ochronny, połaczony z przewodem ochronnym
(dawniej: z przewodem zerowym). W Polsce jest stosowany styk w postaci bolca wystającego z gniazda. Ciagle jeszcze produkowane i opatrywane nawet znakiem bezpieczeństwa gniazda wtyczkowe bez styku ochronnego nie powinny być stosowane.

W skład instalacji elektrycznej wchodzą następujące części funkcjonalne:

  • złącze - urządzenie elektryczne które służy do połączenia sieci energoelektrycznej z instalacją elektryczną. W złączu zwykle znajduje się główne zabezpieczenie instalacji
  • wewnętrzna linia zasilająca (wlz) - jest to część instalacji łącząca układ pomiarowy ze złączem bezposrednio lub przez główną rozdzielnicę
  • instalacja odbiorcza - jest to ta część instalacji, która znajduje się za układem pomiarowym i doprowadza energię elektryczną do odbiorników.

Bezpieczniki i Wyłączniki

Przewody instalacji elektrycznej i podłączone do niej odbiorniki muszą być chronione przed skutkami zwarć i przeciążeń, będących źródłem porażeń prądem i pożarów. Podstawowe elementy tej ochrony umieszczone są w rozdzielnicach, podobnie jak najważniejsze zabezpieczenie przed porażeniem prądem.

Wyłącznik nadprądowy

wyłącznik nadprądowyWyłączniki instalacyjne chronią przed skutkami przeciążeń i zwarć obwodów odbiorczych instalacji oraz odbiorników elektrycznych w domach czy miejscu pracy. Niezależnie od sposobu zabezpieczonego urządzenia odbiorczego wykorzystuje się wyłączniki o charakterystykach czasowo-prądowych typu B, C lub D.

Wyłącznik różnicowoprądowy

różnicowo prądowy Wyłączniki różnicowoprądowe zapewniają bardzo skuteczną ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, pod warunkiem jednak, że są prawidłowo dobrane i zainstalowane, w innym przypadku mogą nie zapewniać żadnej ochrony lub mogą występować trudności przy załączeniu lub zbędne wyłączenie sprawnych technicznie obwodów i odbiorników. Do prawidłowego działania wyłączników różnicowoprądowych w sieciach i instalacjach o układzie TN konieczna jest obecność osobnego przewodu ochronnego PE, nie łączącego się za wyłącznikiem z przewodem neutralnym N ani z innymi przewodami ochronnymi PE.

W instalacjach elektrycznych domów mieszkalnych powinno się stosować ochronę jak największej części instalacji wysokoczułymi wyłącznikami, a w szczególnosci:

  • obwód gniazd wtyczkowych w włazience
  • obwód gniazd wtyczkowych w kuchni
  • obwód gniazd wtyczkowych w garażu
  • obwód gniazd wtyczkowych w piwnicy

Wyłączniki różnicowoprądowe powinny być stosowane w miejscach przedstawionych w tabeli 1.3.

Tabela 1.3

Lp. Miejsce zainstalowania Wymagany prąd IΔn
1. Obwody gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach wyposażonych w wannę i basen natryskowy < 30mA
2. Obwody gniazd wtyczkowych na placach budowy i robót rozbiórkowych < 30mA
3. Obwody gniazd wtyczkowych zasilających urządzenia na wolnym powietrzu < 30mA
4. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych:
- obwody zasilające gniazda wtyczkowe
- całosc instalacji

< 30mA
< 500mA
5. Instalacje elektryczne w basenach pływackich krytych lub na wolnym powietrzu < 30mA
6. Instalacje elektryczne w pomieszczeniach sauny < 30mA
7. Instalacje elektryczne w kempingach i w pojazdach wypoczynkowych < 30mA
8. Instalacje w pomieszczeniach zagrożonych pożarem < 500mA
tel. 606-803-601
Copyright © 2010 durisz. All Rights Reserved.