• Na wykonane usługi udzielamy gwarancji oraz serwis po upływie okresu gwarancji.
  • Usługi elektryczne wykonujemy w miejscowościach:
  • Lębork
  • Łeba
  • Wicko
  • Linia
  • Siemirowice
  • Mosty
  • Nowa Wieś Lęborska
  • Potęgowo
Definicja cookies:
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w urządzeniu, z którego użytkownik łączy się z internetem i wchodzi na stronę internetową.
Pliki cookies są używane do:
zapamiętywania danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy czy danych logowania
zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu czy preferencji
identyfikacji użytkowników jako zalogowanych
Obsługa plików cookies
Istnieje możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera lub innego urządzenia wykorzystywanego w celu przeglądania stron internetowych. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania – przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

Polityka Prywatności

Firma Instalacyjno Usługowa DURISZ - operator strony www.durisz.pl - nie przetwarza, nie udostępnia ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez Użytkowników strony.

Mając na uwadze prawo do ochrony prywatności każdego z naszych klientów firma ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia naszym klientom usług na najwyższym poziomie.

Podczas korzystania ze strony wszyscy użytkownicy pozostają anonimowi, a wypełnione formularze kontaktowe trafiają tylko i wyłącznie do firmowej skrzynki pocztowej.

Ponadto Strona stosuje pliki cookies potrzebne do korzystania z narzędzia o nazwie Google Analytics. Dzięki niemu możemy się dowiedzieć między innymi, w jaki sposób internauci korzystają ze Strony – bez ich personalnej identyfikacji – czego najczęściej szukają na stronie ile czasu spędzają na poszczególnych podstronach z jakich rejonów świata pochodzą i z jakich przeglądarek korzystają. Na podstawie uzyskanych informacji sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, nie ujawniane osobom trzecim.

Wszelkie informacje techniczne związane z połączeniem z naszą stroną, np. adres IP, wykorzystywane są przez administratora wyłącznie w celach technicznych, związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa w diagnozowaniu problemów oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z administratorem serwisu: serwis@durisz.pl

Zgodnie z Normą PN-IEC 60364-6-61 instalacja najpierw powinna być poddana oględzinom i próbom, które nazywane są sprawdzeniem odbiorczym, a dopiero po wykonaniu tych czynności można oddać ją do eksploatacji.

Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu technicznego środków ochrony od porażeń należy wykonywać okresowo co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (Art. 62.2), według PN-IEC 60364-6-61 okres badań może być skrócony. W warunkach szczególnego zagrożenia -nie rzadziej niż co 1 rok.

- oględziny w zakresie ochrony przed dotykiem bezpośrednim i ochrony przeciwpożarowej,
- pomiary rezystancji izolacji,
- badania ciągłości przewodów ochronnych,
- badania ochrony przed dotykiem pośrednim,
- próby działania urządzeń różnicowoprądowych.

Z okresowych sprawdzeń i badań należy sporządzić protokół.

Podstawowe wymagania techniczne, które powinny zapewnić nieuciążliwe i bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych można przedstawić następująco :

Należy stosować osobne przewody neutralne N i ochronne PE ;

Przewody o przekroju żył do 10 mm2 powinny mieć żyły miedziane ;

w obwodach odbiorczych należy stosować wyłączniki instalacyjne (nadmiarowe),a tam gdzie jest to uzasadnione zwiększonym zagrożeniem porażeniowym również wyłączniki różnicowoprądowe ;

W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia górnego (sufitowego), gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych do pralki, zmywarki i innych urządzeń zainstalowanych na stałe ;

W budynkach wielorodzinnych odbiorniki elektryczne ogólnego przeznaczenia (windy, oświetlenie klatki schodowej i korytarzy, instalacje dzwonkowe, domofonowe i in.) powinny być zasilane z wydzielanych obwodów (tablic) administracyjnych ;

W budynkach wielorodzinnych liczniki do pomiaru zużycia energii elektrycznej należy umieszczać poza lokalami mieszkalnymi w miejscach łatwo dostępnych, w zamykanych szafach ;

Złącza powinny być umieszczone w miejscach dostępnych dla dozoru i obsługi, chronione przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi oraz dostępem osób nieupoważnionych; powinny one umożliwiać odłączenia instalacji całego budynku od sieci zasilającej.

Instalację domofonową lub wideofonową najlepiej położyć na etapie budowy domu lub przy remoncie instalacji elektrycznej, czy też elewacji, ale przed wykończeniem ścian.
Odcinek instalacji między furtką a domem należy ułożyć w ziemi kablem telekomunikacyjnym, minimum ośmiożyłowym (dla 2 niezależnych unifonów).
Zalecany kabel to XzTKMXpw o średnicy 0,5 mm do 5 metrów jeżeli odcinek jest dłuższy należy położyć kabel o grubość 0,8 mm.
Odcinek między elektroniką zamontowaną w domu a unifonem (unifonami) należy wykonać przewodem YTDY lub YTKSY o średnicy żył 0,5 mm.
Przy odcinkach przekraczających 50 m pomiędzy kasetą elektroniki a unifonami powinniśmy zastosować przewód o średnicy 0,8 mm.

Po co montować domofon?

- Domofon w wielu przypadkach podnosi bezpieczeństwo domu,
- poprawia komfort jego użytkowania,
- zapewnia wstęp tylko upoważnionych osób.
- mniejsze straty ciepła w lokalach (jeśli jest zamontowany w bloku),
- drzwi otwiera się nie tylko z klucza, ale tez podając kod na klawiaturze,
- wywołanie i rozmowę z dowolnym lokatorem.

tel. 606-803-601
Copyright © 2010 durisz. All Rights Reserved.